[{"szinhaz_id":839,"nev":"Magyar K\u00e9pz\u0151m\u0171v\u00e9szeti Egyetem ","rovidnev":" Magyar K\u00e9pz\u0151m\u0171v\u00e9szeti Egyetem","varos":"Budapest","url":"\/hu\/kepgaleria\/magyar-kepzomuveszeti-egyetem--839.html"},{"szinhaz_id":484,"nev":"M\u00c1V Szimfonikus Zenekar","rovidnev":"M\u00c1V Zenekar","varos":"Budapest","url":"\/hu\/kepgaleria\/mav-zenekar--484.html"},{"szinhaz_id":895,"nev":"MODEM Modern \u00e9s Kort\u00e1rs M\u0171v\u00e9szeti K\u00f6zpont","rovidnev":"MODEM","varos":"Debrecen","url":"\/hu\/kepgaleria\/modem--895.html"}]